För drönare i Sverige
Nya regler för drönare 2018 - Drone Sweden
Nyheter 0

Nya regler för drönare 2018

Från och med 1 februari 2018 ändras reglerna för drönare. Den stora nyheten är att du kommer att kunna flyga med restriktioner inom flygplatsernas kontrollzoner så länge du är minst 5 kilometer från start och landningsbanorna. En ny krånglig grej att ta hänsyn till är att du nu inte får flyga om du är inom en radie på 1 km från en start och landsplats för helikoptrar. Det som kan göra det svårt här, är att de inte alltid är så kända som vanliga flygplatser är.  Dagens tillstånd som utfärdas av Transportstyrelsen, som kallas 1A och 1B kommer inte längre behövas – då man nu tillåter drönare som väger under 7 kilo att flyga utan tillstånd så länge du har den inom synhåll. Dock så sker här en förändring. Privat och kommersiell flygning omfattas nu av samma regler och flyger du då en drönare under 7 kilo så räknas detta som ”kategori 1” – man slår alltså ihop 1A och 1B till en ny kategori. Det betyder att krav på försäkring fortfarande gäller, enligt EU:s direktiv. Undantaget är modellflyg som väger under 20 kilo. Polis, militär, räddningstjänst, tull, sök, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar omfattas inte av dessa nya regler utan här krävs särskilda tillstånd utfärdade av Transportstyrelsen. I förändringen finns flera viktiga detaljer som du som flyger drönare nu måste lära dig och det viktigaste är:

  • 12o meter, som maximal flyghöjd gäller fortfarande i grund, men med undantag när du befinner dig inom en kontrollzon (flygplatszon).
  • Drönaren under 7 kilo som flyger max 90 km/h får nu flyga i en kontrollzon (flygplatszon) med några mycket viktiga restriktioner: Du ska befinna dig minst 5 km från start och landningsbanan och du får då flyga max 10 meter eller max 50 meter upp. (Kan låta oklart med 10, respektive 50 meter som riktmärken, men här räknar vi med att denna information kring respektive flygplats kommer att finnas tillgänglig.)
  • Om du flyger inom 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta kontakt med berörd helikopterflygplats.
  • Alla drönare, även privata, ska vara märkta med kontaktuppgifter till ägaren.
  • Förenklade krav vid flygning i mörker – endast krav på belysning.
  • Den roligaste förändringen: Att det nu är tillåtet att flyga inomhus. De stränga reglerna kring flygplatserna har faktiskt hittills även gällt om du flugit drönare inomhus hemma i köket. Något många inte vetat om men som vi på Drone Sweden fick lära oss hösten 2017, då vi skulle flyga inne på Tekniska Museet och därför fick be om särskilt tillstånd från Bromma Flygplats. Nu är det dock helt fritt fram inomhus!

KOMMENTAR TILL FÖRÄNDRINGARNA: Om vi tar Stockholm som ett exempel, så kan man nu fundera på om inte detta öppnar upp för bättre möjligheter att flyga på till exempel Gärdet, som då ligger 5 km från Bromma. Vad som nu kan ställa till det är den landningsplats för helikopter som finns där, vilket gör att det ändå kommer att finnas områden på Gärdet som kommer ha flygförbud. När Sveriges Television förklarade reglerna i ett inslag sa de just att det nu är fritt fram att flyga på Gärdet och reportern hade ingen tanke på den helikopterplatta som finns bakom filmhuset. Det här är visar hur viktigt det är med enkla och tydliga regler. Det kan också vara bra att veta att det fortfarande finns restriktionsområden, militär, fängelser, skyddsobjekt (tex Kungliga bostäder). Det gäller alltså att inte bara räkna kilometersträckan från flygplatserna. Vi på Drone Sweden kommer givetvis att undersöka det nya reglerverket så mycket det bara går och du får gärna höra av dig om du erfar något i din jakt på tydliga svar kring frågor som kan tänkas dyka upp.

Vi rekommenderar dig som flyger att också hålla koll på Transportstyrelsens hemsida, där mer om regelverket finns att läsa:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/nya-regler-for-dronare/

 

 

Andra artiklar