För drönare i Sverige
Det finns 100 000 drönare i Sverige
Drönare, Nyheter 0

Det finns 100 000 drönare i Sverige.

Transportstyrelsen som har hand om tillstånd för kommersiell flygning med drönare uppger till TV4 nyheterna att de beräknar att det nu finns fler än 100 000 drönare i Sverige. De flesta används på fritiden och drönare har blivit en stor hobby. Samtidigt ökar nyttan och ändamålen för professionell användning ökar. Fastighetsägare, lantbrukare, räddningstjänst, polis, skogs och markägare är några exempel där drönaren nu är ett mycket vanligt arbetsredskap.

Det finns cirka 1500 olika företag i Sverige som ansökt om tillstånd hos transportstyrelsen och eftersom tillstånden kostar har detta blivit ett rejält tillskott i deras kassa. Samtidigt så bidrar drönarna till nya arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter för staten. Det vanligaste användningsområdet med drönare är film och foto, men drönaren får allt fler uppgifter, där tex inspektion av vindkraftsverk är vanligt. Samtidigt växer intresset för ”droneracing” kraftigt och som vi på DroneSweden tidigare berättat har det investerats 100 miljoner kronor nyligen i sporten.

Andra artiklar