OBS! Det här är ett äldre inlägg som skrev innan de nya reglerna togs i bruk och stämmer därför inte helt. Läs om nuvarande drönarregler och vad som gäller på Transportstyrelsen webbsida: https://www.transportstyrelsen.se/dronare

Från den 1 juli 2020, alltså redan i sommar var det tänkt att det skulle införas nya regler för drönare – men på grund av coronautbrottet så har Transportstyrelsen nu meddelat att reglerna istället införs från och med 1 januari 2021. Och då är det meningen att följande ska börja gälla: För att du ska kunna flyga en drönare som har kamera och som väger mer än 250 gram måste du vara minst 16 år, men det kommer samtidigt att krävas körkort – och en ansvarig operatör som måste vara minst 18 år. Det kommer innebära att om du är under 18 år och tex ska flyga en DJI Mavic Mini (den minsta från DJI som faktiskt väger 249 gram) så måste du ha med dig någon som är 18 år som registrerat sig som operatör för att flyga drönare, och du som fjärrpilot måste ha körkort för drönare. Trots att DJI Mavic Mini väger under 250 gram så har den ju en kamera, och ska du köra en drönare som har kamera så måste du registrera dig som operatör – och då krävs det att du är 18 år. Principen är alltså att mamma ska följa med om du är under 18 år och hon ska registrera sig som operatör.

Varje gång du flyger drönare måste alltså en registrerad och ansvarig operatör utses, en så kallad drönaroperatör. Den som håller i kontrollen till drönaren kallas fjärrpilot.
Operatören måste få ett operatörs-id och registrera sig hos Transportstyrelsen. Fjärrpiloten måste ha körkort och genomgå en teorikurs och bli godkänd. Operatören ansvar för att fjärrpiloten uppfyller kraven och att flygningen sker på ett korrekt sätt.
Det kommer att vara en årlig registerhållningsavgift för att vara operatör, hur hög den kommer vara har Transportstyrelsen inte gått ut med än.
Det är också okänt vad det kommer att kosta att ta ett drönarkörkort.

För att göra det ännu krångligare delas drönarna in i olika kategorier. Den öppna kategorin, den specifika och den certifierade.

Och regelkrånglet slutar inte där. Låt oss försöka bena ut vad som gäller i den första kategorin, den så kallade öppna kategorin – den som i grunden motsvarar nuvarande regler (före 1 juli 2020). Du får flyga max 120 meter och du måste vara inom synhåll. Drönaren får inte väga mer än 25 kg.
Men så delas den öppna kategorin in ytterligare i tre olika så kallade kompetenser – A1, A2 och A3.

I A1 får du flyga i närheten av människor men då är du begränsad till drönare som klassas enligt C0 och C1. Enligt Transportstyrelsen ska drönare som säljs märkas upp vilken klass de tillhör.

I A2 måste du vara minst 30 meter från människor, och kan då flyga C0, C1 och även C2-drönare.

I A3 måste du vara minst 150 meter sidled från bostäder, industrier, rekreationsområden och tex affärer – du får då flyga C0, C1, C2, C3 och C4-klassade drönare.

I den specifika klassen får du flyga över 120 meter, utom synhåll, du får släppa föremål från drönare och den får väga över 25 kg. Man får väl anta att denna kategori knappast gäller hobbyfotografen som filmar sin sommarstuga.

I den certifierade kategorin kan du flyga människor och över folksamlingar – vi pratar här om något som liknar mer transport av människor med betydligt större maskiner. Här krävs certifikat och registrering och utbildning hos Transportstyrelsen på en helt annan nivå.

Men så kommer vi till det som gäller för fjärrpiloten – det vill säga, den som håller i handkontrollen. Den måste ha körkort om den flyger en drönare som väger mer än 250 gram och som inte räknas som en leksak – vilket en drönare med kamera inte gör.
Du som fjärrpilot måste vara minst 16 år, men operatören måste vara 18 år.
För att få ett körkort måste du genomgå en utbildning, som du kan göra själv – genom att läsa Transportstyrelsens utbildningsmaterial. Du måste sedan svara på frågor över nätet och få minst 75 % rätt på frågorna. Om du bli godkänd gäller körkortet för drönare i 5 år innan du måste förnya det och genomgå en ny utbildning. Tål att jämföras med en bil som du kan få körkort för vid 18-års ålder och sedan ha i 82 år om du lyckas bli 100 år gammal och har synen och hälsan i behåll.

Transportstyrelsen har öppnat en sida som innehåller en guide där du ska kunna utläsa vad just du behöver. I skrivande stund så är det dock flera länkar som fortfarande inte fungerar, eftersom deras tjänster för att registrera sig, eller för att genomgå teoriprovet ännu inte öppnat.

Här kan hitta deras guide, som är ett försök för dig som ska flyga, att förstå vad du behöver för utbildning och körkort för att flyga just din typ av drönare:
https://dronarsidan.transportstyrelsen.se
(Extern länk till Transportstyrelsen)

Vill du redan nu ta del av Transportstyrelsens utbildningsmaterial så finner du deras PDF här:

Här är den utbildningen som gäller för A1 och A3:

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/dronare/utbildningsmaterial/dronare-a1-a3-utbildning.pdf

Här är den utbildningen som gäller för A2:

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/dronare/utbildningsmaterial/dronare-a2-utbildning.pdf